Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia letölthető

- itt -

A Szabadszállási Gazdakör által benyújtott, 2014-2020 programozási időszakra szóló végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát, szakmai értékelés során a Szakmai Bizottság kiválasztotta, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyta.

Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása (2016.02.23.)

2016.02.23-án a Szabadszállási Gazdakör Helyi Bíráló Bizottsága és Közgyűlése elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia első leadásra szánt változatát.

Projektjavaslatok tárgyalása (2016.02.11.)

A 2016.02.11-én került sor a Szabadszállási Gazdakör Helyi Bíráló Bizottságának soron következő ülésére, melynek a témája a beérkezett projektötletek tárgyalása volt. Eszerint 2015. év végéig 76 db projektjavaslat érkezett. Ezekből összeállították azon kezdeményezések listáját, amelyek a LEADER intézkedéseknek megfelelnek. Majd a Szabadszállási Gazdakör Helyi Fejlesztési Stratégiáját meghatározó projektjavaslatok és kialakított intézkedések összhangját tekintették át.

Települési konzultációk (2016.01.07.-01.14.)

A Szabadszállási Gazdakör településein újabb egyeztetések kerültek megtartásra, ahol a fejlesztési irányokat érintő néhány általános felmerülő kérdés megvitatása, tervek, elképzelések tisztázása zajlott a helyi érintettekkel, érdeklődőkkel.

Konzultációk (2015.11.17.-12.09.)

A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések polgármestereivel és egyes területek szakembereivel történő konzultációk lebonyolítása.

Települési konzultációk megkezdése (2015.11.11.-11.18.)

A HACS területét érintő hat településen kisebb létszámú egyeztetésekre került sor. Ezek alkalmával a helyi szintű érintettek, mintegy helyi tervezői csoport ültek össze, és a település régóta indokolt fejlesztési szükségleteit igyekeztek összefoglalni, ezekre megoldásokat találni. Itt nyílt lehetőség a HFS kidolgozását támogató, gazdasági, társadalmi, környezeti, esélyegyenlőségi helyi specifikus kérdések és adottságok megbeszélésére a helyi érintettekkel, érdeklődőkkel.

HBB megalakulása (2015.11.05.)

A 2015.11.05-én került sor a Szabadszállási Gazdakör Helyi Bíráló Bizottságának alakuló ülésére. A tanácskozáson az elnök ismertette a Bizottság döntéshozói feladatköréhez kapcsolódó teendőit. Ennek megfelelően a Bizottság legfőbb feladata a LEADER HACS illetékességi területről beérkező projektjavaslatokról szóló döntéshozatal, segítve a Helyi Fejlesztési Stratégia kialakítását.

Bemutatkozás, fejlesztési elképzelések gyűjtésének megkezdése (2015.09.23.-10.30.)

A Szabadszállási Gazdakör térségi bevezetésére, megismertetésére rendezett 8 találkozóból álló fórumsorozat alkalmával került sor.

A fórumok minden településen megtartásra kerültek, témájuk a 2014-2020. közötti időszak Vidékfejlesztési Programjában megjelenő, vidéki térségeket érintő fejlesztési irányok bemutatása, kiemelt figyelmet fordítva a LEADER program ismertetésére, fejlesztési elképzelések gyűjtésére.

A Szabadszállási Gazdakör illetékességi területének jóváhagyása (2015. szeptember 25.)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyta a Szabadszállási Gazdakör Leader Egyesület illetékességi területét, melyet a következő hat település alkot: Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass.

Az Irányító Hatóság értékelése során megállapította, hogy a Szabadszállási Gazdakör a 2014-2020 közötti programozási időszakot érintő, a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez és megvalósításához elvárt feltételeknek megfelel.

A Szabadszállási Gazdakör Helyi Bíráló Bizottsága és Közgyűlése, a térségi Helyi Fejlesztési Stratégia egyedi, minőségi továbbfejlesztése érdekében tett módosításait megvitatta, azokat jóváhagyta. A végleges változat benyújtásra került az Irányító Hatóság felé.